Inleiding en doelstelling:

In deze handleiding zijn de huisregels opgesteld voor de gebruikers en bezoekers van de Smis. Het bestuur en beheer van Stichting de Smis zal zich te allen tijde inspannen om het gebouw in goede staat van onderhoud te houden en de sfeer en de kwaliteit van het gebouw te waarborgen.

Gemeenschapshuis de Smis is de ontmoetingsruimte voor vele verenigingen in Duizel en omstreken en beschikt over diverse zalen die voor verenigingen, school, clubs en andere gebruikers tegen vergoeding ter beschikking worden gesteld. De Smis is een para-commerciële instelling, wat wil zeggen dat de Smis een stichting is met een sociaal-culturele doelstelling welke niet gericht is om winst te maken.

 

Hoe reserveer je een ruimte en hoe vindt de facturering plaats?

 • Verenigingen e.d. kunnen hiervoor op deze site een reseveringsverzoek plaatsen, dit kan zijn voor wekelijks terugkerende activiteiten als wel incidentele activiteiten.
 • Aan- en af-meldingen kunnen bij voorkeur en in principe alleen per e-mail worden gemaakt. Na ontvangst van het reserveringsnummer stuurt de beheerder van de Smis een bevestiging per e-mail.
 • Annulering is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van uw boeking. Mocht u binnen 48 uur willen annuleren neem dan contact op met de beheerder.
 • Onderverhuur of doorverhuur of beschikbaarstelling van de gehuurde rumte aan derden is niet toegestaan, tenzij in overleg met beheer/bestuur.
 • Facturering;
  • Facturering van de huurprijs vindt plaats volgens de laatst vastgestelde tarieven tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  • De actuele huur prijzen zijn per ruimte benoemd op deze website
  • Gebruikers ontvangen na hun activiteit een factuur van de beheerder
  • Gebruikers welke structureel het gehele seizoen gebruik maken van ruimte, krijgen per kwartaal hiervan een factuur toegezonden, tenzij anders overeengekomen

Welke faciliteiten zijn standaard aanwezig en wat zijn opties voor extra faciliteiten?

 • Alle zalen beschikken over de gebruikelijke basisvoorzieningen
 • Extra faciliteiten, zoals een beamer, een scherm, spreekgestoelte, opslagruime enz. dienen vooraf aan de beheerder te worden opgegeven. Tarieven voor een aantal extra faciliteiten staan vermeld op deze site.
 • De beschikbare technische apparatuur mag zover niet anders is overeengekomen uitsluitend bediend worden door of namens de beheerder
 • Het gebruik van opslagruimte voor apparatuur of andere materialen wordt appart in de huurovereenkomst vastgelegd. De huurder dient zelf voor een eventuele risicodekking of verzekering voor het opgeslagen materiaal te zorgen.

Wanneer is de beheerder aanwezig, wanneer en hoe bereikbaar?

 • De beheerder of een vervanging, is in principe, geheel of gedeeltelijk, aanwezig wanneer er verenigingen / gebruikers een activiteit hebben of bij evenementen
 • Contactgegevens van de beheerder staan vermeld op deze website

Taken van de beheerder, werkzaamheden die de beheerder wel/niet uitvoert

 • De beheeder is het eerste aanspreekpunt voor de gebruikers
 • De beheerder draagt er zorg voor, wat zoals afgesproken is met de huurder, de ruimte(s) schoon zijn en benodigde apparatuur klaar staat.

 

Gedragsregels

 • Als gebruiker van de Smis houdt u natuurlijk rekening met anderen en daarom is het vanzelfspekend dat alle gebruikers/ verenigingen in de Smis geen hinder of overlast veroorzaken naar andere gebruikers toe.
 • Alcoholgebruik is uitsluitend toegestaan ten tijde dat de bar geopend is. Het gebruik van alcoholhoudende drank is voor personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan. Wij verkopen geen alcoholhoudende drank aan bezoekers jonger dan 18 jaar.
 • Niet rokers mogen niet gehinderd worden door rokers. Voor rokers staat er nabij de hoofdingang buiten een asbak. We sluiten hierbij aan bij de regels van de overheid ten aanzien van het rookbeleid in openbare gebouwen. Het mag verder als vanzelfsprekend beschouwd gevonden worden, dat gebruik van verdovende middelen, evenals het in bezit hebben van wapens of voorwerpen welke voor wapen kunnen doorgaan, in het gebouw niet zijn toegestaan.
 • De bezoeker/gebruiker dient alle vigerende voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde na te leven.
 • Gebruikers worden vriendelijk verzocht om geen ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere gebruikers(groepen) of die door andere groepen zijn gehuurd, behoudensdat de te betreden ruimte toegang biedt tot andere ruimtes, hierbij dan natuurlijk altijd in overleg met de andere gebruikers
 • Het bestuur of het beheer van de Smis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing van, o schade aan goederen van bezoekers
 • Het is niet toegestaan, anders dan met instemming van de beheerder, spijkers, haken of andere voorwerpen in de ruimte(s) aan te brengen of aan te plakken. Wil men aanpassingen hebben aan/in plafond, de wanden of de vloer da graag te allen tijde, vooraf, toestemming vragen van de beheer of van het bestuur.
 • Het is niet toegestaan kennisgevingen, affiches, aankondigingen of andere publicaties aan te brengen in het gebouw of in het gehuurde, met uitzondering van het publicatiebord aan de zijgevel. Dit laatste zal door de beheerder verzorgt worden.
 • Het is niet toegestaan fietsen en andere vervoersmiddelen of andere voorwerpen in gangen en ruimtes te stallen. Met uitzondering van rolstoelen en degelijke ten behoeven van gehandicapten.
 • De gebruiker zal de ruimte(n) op het moment van sluiting of op het moment dat de beherende vrijwilliger(sgroep), de beheerder of een bestuurder dit vezoekt, de ruimte(n) verlaten en in orderlijke staat achterlaten. Eventuele toegebrachte schade aan het gebouw en/of de inventaris dient bij de beheerder te worden gemeld.
 • Het is niet toegestaan attributen, spullen achter te laten in de Smis, tenzij vooraf met de beheerder besproken.
 • De gebruiker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem persoonlijk of door aanwezige personen bij door hem georganiseerde activiteit in het gebouw.
 • Bezoekers dienen de aanwijzigingen van medewerkers van de afdeling beheer of van een bestuurslid stipt op te volgen
 • Het nuttigen van eigen, meegbrachte etenswaren en/of dranken in de ruimten van dit gebouw en de daarbij horende terreinen, is niet toegestaan. Drank en etenswaren welke op de kaart van de Smis staan, dienen door bezoekers / gebruikers bij de Smis te worden afgenomen.
 • Bezoekers wordt vriendelijk verzocht, bij vertrek uit de Smis, de nachtrust in de directe omgeving niet te verstoren.
 • Incidenteel kan het voorkomen dat vaste huurders plaats moeten maken voor een bijzonder evenement of vanweg geplande werkzaamheden. Dit zal met de huurder worden overlegd.

 

Brandveiligheid en wat te doen bij calamiteiten en verantwoordelijkheden van gebruikers

 • Bij brand en ernstige calamiteiten dienen de aanwijzigingen van de beheerder en/of BHVers strikt te worden opgevolgd.
 • In de foyer hangt een plattegrond met daarop o.a. vermeld de plaatsen van de brandblussers, brandmelder, nooduitgangen etc.
 • In de ruimtes wijst de vluchtwegverlichting U de weg naar de nooduitgang.
 • De BHV / EHBO- koffer bevindt zich achter de bar in de foyer
 • Het branden van kaarsen in de Smis is niet toegestaan, tenzij in overleg met de beheerder kan hierop een uitzondering worden gemaakt onder bepaalde voorwaarden.
 • Het binnenhalen van brandbaar materiaal is niet toegestaan, tenzij deze een brandvertragende behandeling hebben ondergaan en het certificaat kan worden overlegd.
 • Achter de bar van de Smis is een volautomaat AED-apparaat aanwezig, wat alleen bereikbaar is als de Smis geopend is.
 • Het ontruimingsplan ligt ter inzage in het kantoor van de beheerder.
 • Zie erop toe dat alle deuren, ramen en met name nooduitgangen op geen enkel ogenblik geblokkeerd zijn.
 • Jaarlijks wordt een BHV-oefening gehouden voor gebruikers, personeel en vrijwilligers.
 • Ieders veiligheid in het gebouw is van groot belang!

 

Voor vragen, opmerkingen, klachten en goede ideeën, verzoeken wij U contact op te nemen met de beheerder (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of het bestuur van de Smis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Copyright © 2020 Dorpshuis de Smis.
All Rights Reserved.